SMART & GREEN City Slovakia – Aplikácie

Aplikácie, ktoré ponúkame, pomáhajú našim zákazníkom a partnerom , získať  aktuálne informácie o ponuke bytov,  možnostiach nákupu a služieb, ale aj o každodennom živote v SMART & GREEN City Slovakia

SGC Real – Realitné centrum

V aplikácii SG Real nájdete kompletnú ponuku bytov a nebytových priestorov v projektoch SMART & GREEN City Slovakia.
Takisto slúži na predaj a prenájom týchto priestorov pre realitné kancelárie a realitných maklérov. Svoj priestor si tu nájdu aj banky, poisťovne a poskytovatelia finančných služieb. Rýchla registrácia a vytvorenie vlastného predajného účtu ponúka realitným maklérom možnosť získavania bonusov pri viacnásobnom predaji.

SGC Card – Rezidenčná karta

Cez túto aplikáciu si môžete objednať tovar, služby, alebo dovoz jedla. Jej držiteľ si môže uplatniť zľavy u všetkých našich partnerov a dodávateľov. Nájdete tu diskusné fórum pre naše mamičky zamerané na výmenu detského oblečenia, hračiek a receptov, ale aj diskusné fórum zamerané na zlepšenie života v komunite. Súčasťou SG Card je požičovňa kníh, náradia, dokonca aj požičovňa Solárnych autíčok a elektro bicyklov. Cez túto aplikáciu je možné objednať si aj opatrovateľskú službupre deti a seniorov, ale aj dovoz liekov.

SG City management – Správa budov

Táto aplikácia zabezpečuje centrálne riadenie chodu mestských štvrtí SMART & GREEN CITY Slovakia. Obsahom služieb aplikácie je správa budov v našich projektoch, ale aj predaj tepla a TÚV, mesačné fakturácie spotreby energií, údržba TZB a samozrejme garantovaná stabilná cena energií . Ďalej aj upratovanie spoločných a vonkajších priestorov a údržba trávnikov a zelene. Naša aplikácia ponúka servis pre drobné opravy v domácnostiach, ale aj 24 hodinový servis pri havarijných stavoch.