SMART & GREEN City Slovakia - Byty

V každom projekte SMART & GREEN City Slovakia Vám ponúkame širokú paletu výberu bytov od malometrážnych až po veľkopriestorové mezonety. Bývanie v mestských štvrtiach SMART & GREEN City Slovakia ponúka príležitosť získať byt pre mladých ľudí, rodiny s deťmi ale aj pre  dôchodcov. V mestských štvrtiach SMART & GREEN City Slovakia ponúkame výstavbu bytov aj pre mestá a obce a investorov do nehnuteľností.

Byty do vlastníctva

V našich projektoch SMART & GREEN City Slovakia Vám ponúkame široký výber bytov, od malometrážnych až po veľkopriestorové mezonety. Bývanie v mestských štvrtiach SMART & GREEN City Slovakia ponúka príležitosť získať byt pre mladých ľudí, rodiny s deťmi, ale aj pre dôchodcov.

Radi Vám poskytneme tieto služby

Ako prvé zistíme, aký byt potrebujete
Pracovníci nášho Klientskeho centra pre Vás pripravia aktuálnu ponuku bytov v našich projektoch a odporučia najvhodnejší výber bytu na základe Vašich požiadaviek.

Dokončíme a zariadime byt podľa Vášho priania
Pripravíme pre Vás niekoľko variant finálneho dokončenia Vášho bytu. Byt si však môžete zariadiť aj na základe vlastného výberu materiálov. Na zariadenie bytu si môžete vybrať nábytok a zariaďovacie predmety od našich dodávateľov a uplatniť si pri tom výraznú zľavu.

Pomôžeme s financovaním
Pracovníci nášho finančného oddelenia pre Vás pripravia tú najlepšiu ponuku hypoték a iného druhu financovania od slovenských, ale aj zahraničných bánk.

Bytové družstvá - Družstevné byty

Družstevné bývanie má na Slovensku viac ako 100 ročnú tradíciu. Dlhodobo registrujeme problém získania hypotéky a následného splácania pre rôzne vekové skupiny. Preto SMART & GREEN City Slovakia ponúka vo svojich projektoch aj výstavbu bytov pre Bytové družstvá. Družstevné byty budú mať rôzne výmery a výber niekoľkých štandardov dokončenia


Radi Vám poskytneme tieto služby

Ako prvé zistíme, aký byt potrebujete
Pracovníci nášho obchodného oddelenia pre Vás pripravia aktuálnu ponuku Družstevných bytov vo Vašom regióne a odporučia najvhodnejší výber bytu na základe Vašich požiadaviek.

Pripravíme Družstevný byt podľa Vášho priania
Pripravíme pre Vás niekoľko ponúk družstevných bytov . Každý družstevný byt má niekoľko variant finálneho dokončenia a vybavenia zariaďovacími predmetmi a nábytkom. Váš družstevný byt si môžete zariadiť aj na základe vlastného výberu materiálov.

Pomôžeme s financovaním
Pracovníci nášho finančného oddelenia Vám poskytnú konzultáciu o podmienkach , ako sa stať členom Bytového družstva a získať Nájomnú zmluvy s predkupným právom na Váš vysnený družstevný byt.

Investičné byty

Ste fyzická , alebo právnická osoba, ktorá sa zaoberá investíciami do nehnuteľností?
Ponúkame Vám kompletný servis nákupu a správy Investičných bytov v projektoch SMART & GREN City Slovakia

Radi Vám poskytneme tieto služby

Ako prvé zistíme o aký druh investičného bytu máte záujem
Pracovníci nášho Klientskeho centra pre Vás pripravia aktuálnu ponuku bytov v našich projektoch a odporučia najvhodnejší výber bytu na základe Vašich požiadaviek.

Poskytneme garantovaný príjem z Vášho Investičného bytu
Vyhľadáme pre spoľahlivého nájomníka a budeme pre Vás garantovať pravidelný príjem z prenájmu Vášho bytu . Zabezpečíme pre Váš byt aj kvalitnú správu budov .

Zabezpečíme Vám financovanie na nákup Investičného bytu
Pracovníci nášho finančného oddelenia pre Vás pripravia tú najlepšiu ponuku financovania od slovenských, ale aj zahraničných bánk

Bytové domy pre firmy

Ste slovenská, alebo zahraničná spoločnosť a potrebujete svojim zamestnancom zabezpečiť bývanie? Poskytneme Vám kompletný servis nákupu bytového domu, v projektoch SMART & GREEN City Slovakia, ktorý bude slúžiť na bývanie výlučne pre Vašich zamestnancov.

Radi Vám poskytneme tieto služby

Ako prvé zistíme, aký počet bytov by mal Váš bytový dom obsahovať
Na základe Vašej požiadavky, naši architekti pre Vás pripravia optimálnu skladbu bytov a nebytových priestorov vo Vašom bytovom dome.

Zariadime byty podľa Vášho výberu
Pracovníci nášho klientskeho centra, pripravia pre Vás niekoľko ponúk na zariadenie bytov pre vyšších manažérov ,ale aj bytov pre referentov a rádových pracovníkov.

Zabezpečíme Vám financovanie na nákup Vášho Bytového domu
Pracovníci nášho finančného oddelenia pre Vás pripravia tú najlepšiu ponuku financovania od slovenských, ale aj zahraničných bánk

Bytové domy pre investorov

Ste slovenská, alebo zahraničná spoločnosť, ktorá sa a zaoberáte sa investíciami do rezidenčných nehnuteľností? Poskytneme Vám kompletný servis výstavby a financovania nákupu nájomného bytového domu v projektoch SMART & GREEN City Slovakia

Radi Vám poskytneme tieto služby

Ako prvé zistíme, aký počet bytov s akou výmerou požadujete vo Vašom nájomnom bytovom dome.
Naši architekti pre Vás pripravia optimálnu skladbu bytov, nebytových priestorov a parkovacích miest.

Poskytneme garantovaný príjem z Vášho nájomného bytového domu.
Vyhľadáme pre Vás spoľahlivých nájomníkov a budeme Vám garantovať pravidelný príjem z prenájmu. Ponúkneme pre Váš nájomný bytový dom aj kvalitnú správu budov.

Zabezpečíme Vám financovanie na nákup Vášho nájomného bytového domu
Pracovníci nášho finančného oddelenia pre Vás pripravia tú najlepšiu ponuku financovania od slovenských, ale aj zahraničných bánk.

Bytové domy pre mestá

Ste slovenské mesto, alebo obec? Chceli by ste pre svojich občanov vybudovať bytový fond a zároveň prilákať nových obyvateľov pre Vaše mesto?

Radi Vám poskytneme tieto služby

Ako prvé zistíme, aký počet bytov s akou výmerou požadujete vo Vašom bytovom dome
Naši architekti pre Vás pripravia optimálnu skladbu bytov vo Vašom bytovom dome. Navrhneme ich počet a výmery v m2 a následne počet parkovacích miest.

Zariadenie bytu
Pracovníci nášho klientskeho centra , pripravia pre Vás tú najvýhodnejšiu ponuku na nábytok a zariaďovacie predmety do bytov vo Vašom bytovom dome.

Zabezpečíme Vám financovanie na nákup Vášho bytového domu
Pracovníci nášho finančného oddelenia pre Vás pripravia tú najlepšiu ponuku financovania od ŠFRB, SZRB ale aj Slovenských a zahraničných bánk.

Parkovanie

Plochy pre parkovanie v projektoch SMART & GREEN City Slovakia sú umiestnené V 1.nadzemnom podlaží jednotlivých Bytových domov ,ale aj v Parkovacích domoch . Parkovacie domy slúži v prevažnej miere na pokrytie potrieb statickej dopravy navrhovanej mestskej štvrte.
Navrhovaná kapacita parkovacieho domu, ktorá je viac ako 500 osobných motorových vozidiel, pokryje takmer polovicu potrieb na parkovanie obyvateľov bytových domov, navrhnutých v každej etape výstavby. Sústredenie parkovania obyvateľov do parkovacích domov po obvode obytnej štvrte je jedným so základných princípov riešenia mobility v území. Týmto riešením sa dosahuje obmedzenie automobilovej dopravy v rámci územia, pričom sa predpokladá, že denné potreby obyvateľov v rámci územia, t.j. základná vybavenosť, materská škola, neskôr škola, sú dosiahnuteľné peši ,bicyklom resp. inými nemotorovými prostriedkami. V Parkovacích domoch sú umiestnené aj nabíjacie stanice pre elektromobily, elektro bicykle. V tesnej blízkosti Parkovacích domov sú odstavné plochy pre Solárne autá, ktoré slúžia výhradne pre potreby obyvateľov SMART & GREEN City Slovakia

Pripravíme pre Vás ponuku podľa Vašich požiadaviek – kontaktujte nás