SMART & GREEN City Slovakia - Inteligentné mestské štvrte

Výstavba SMART & GREEN City Slovakia – Inteligentných mestských štvrtí, zahŕňa komplexné riešenie projektu od nadobudnutia pozemku, návrhu zastavovacej štúdie, prípravu projektovej dokumentácie, realizáciu výstavby až po predaj bytov a prenájom nebytových priestorov. Po ukončení výstavby a uvedení do prevádzky ponúka SMART & GREEN City Slovakia komfortné bývanie so širokým výberom bytov. Nájdete tu aj obchody, kaviarne, školské zariadenia, ale aj priestory pre kancelárie.

Bývanie

V každom projekte SMART & GREEN City Slovakia Vám ponúkame široké spektrum bytov od malometrážnych až po veľkopriestorové mezonety. Bývanie v mestských štvrtiach SMART & GREEN City Slovakia ponúka príležitosť získať byt pre mladých ľudí , rodiny s deťmi , ale aj pre dôchodcov. Každý byt má niekoľko variant finálneho dokončenia . Okrem bežného štandardu ,si môže budúci vlastník, alebo nájomník bytu objednať aj nadštandardné dokončenie podľa vlastného výberu. Ponúkame všetky bežné možnosti financovania nákupu bytu. V prípade, že nespĺňate podmienky pre získanie hypotéky, ponúkneme Vám nájomné bývanie s možnosťou férového odkúpenia bytu po skončení nájomnej zmluvy.

Nakupovanie

Súčasťou každodenného života je nakupovanie a aj preto v projektoch SMART & GREEN City Slovakia dbáme na nadštandardné umiestnenie obchodov, ktoré zabezpečia komfortný nákup potravín, drogérie, ale aj predmetov dennej potreby. Nájdeme tu však aj moderné obchodné centrá s pestrou paletou obchodných prevádzok. Váš obľúbený obchod, alebo obchodné centrum, bude vždy v pešom dosahu od Vášho bývania. Ak je Váš nákup príliš ťažký, použijete na jeho odvoz elektro bicykel s nákupným košíkom, alebo solárne autíčko, ktoré budú slúžiť obyvateľom SMART & GREEN City Slovakia aj na tento účel.

Kaviarne a reštaurácie

Rozhovor s priateľmi pri dobrej káve, alebo romantická večera s partnerom? To všetko si môžete užiť iba na skok od domu. SMART & GREEN City Slovakia ponúka vo svojich projektoch pestrú paletu reštaurácií s domácou a zahraničnou kuchyňou, kaviarne a denné bary, ale aj večerné podniky a hudobné kluby. V prípade, že obľubujete rýchle jedlo, môžete využiť ponuky svetových reťazcov ponúkajúcich fastfood, umiestnených v obchodnom centre. Ak si chcete užiť romantickú atmosféru pri rodinnom krbe, reštaurácie Vám radi doručia večeru domov až k Vašim dverám.

Šport

Zdravý životný štýl je predpokladom udržania si dobrého zdravia a zárukou pre plnohodnotný život. Aj z tohto dôvodu budujeme v SMART & GREEN Slovakia športové a relaxačné centrá na čo najširší možný spôsob využitia pre všetky vekové kategórie. V našich multifunkčných športových centrách si nájdu svoj priestor priaznivci body building a fitness, ale aj kolektívnych aktivít, ako je ZUMBA, alebo JOGA. Fanúšikovia halových športov si môžu svoje zápasy odohrať v športovej hale, ktorá bude súčasťou Základnej deväťročnej školy a bude k dispozícii aj pre obyvateľov SMART & GREEN City Slovakia. Najmladší obyvatelia našej štvrte si môžu svoje športové zdatnosti zdokonaľovať v športových krúžkoch Centra voľného času, ktoré bude pôsobiť pri ZDŠ.

Práca

V projektoch SMART & GREEN City Slovakia budujeme nielen kancelárske celky s komplexnou vybavenosťou, ale aj coworkingové centrá a kancelárske priestory na zdieľané využitie. Záujem o tieto priestory prejavujú nielen zahraničné vedecko-technické parky, IT vývojári, softwaroví špecialisti ,ale aj inovačné centrá. Vzhľadom na to, že projekty SMART & GREEN Slovakia poskytujú bývanie, nakupovanie, a vzdelávanie na jednom mieste, sú pre týchto našich partnerov vynikajúcim miestom pre sídlo ich spoločností, čím automaticky prinášajú do našich projektov pracovné miesta, v ktorých sa môžu uchádzať o zamestnanie práve obyvatelia SMART & GREEN Slovakia. Ďalší priestor pre zamestnanie vzniká v obchodoch a službách, ktoré budú našich projektoch umiestnené.

Vzdelávanie

V dnešnej uponáhľanej dobe je čas ten najvzácnejší artikel. Každá mamička, či otecko určite ocení, keď nebude musieť denne tráviť pár hodín cestovaním v aute z dôvodu dovozu a odvozu detí do školy a poobede opäť na krúžky šport, či jazykové vzdelávanie. Z tohto dôvodu umiestňujeme do projektov SMART & GREEN City Slovakia, kompletnú štruktúru vzdelávania a starostlivosti o deti a mládež. Každý projekt bude obsahovať Materskú školu, Základnú deväťročnú školu, Európsku jazykovú školu a Centrum voľného času, kde si deti nájdu krúžok, alebo záujmovú činnosť podľa vlastného výberu. Kapacita materských škôlok a Základnej deväťročnej školy bude prispôsobená veľkosti projektu a predpokladaného počtu detí, ktoré by mali tieto zariadenia využívať.

Zdravotná starostlivosť

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je neoddeliteľná súčasť nášho každodenného života. Bežne zahŕňa prevenciu, pravidelné sledovanie, diagnostiku, liečbu, alebo ošetrovateľskú starostlivosť. Prístup aspoň k základným úkonom tejto starostlivosti by sme radi poskytli obyvateľom SMART & GREEN City Slovakia a to tým, že v každom projekte bude vybudovaná Poliklinika, ktorá bude poskytovať základnú, ale aj špecializovanú zdravotnú starostlivosť. Súčasťou tejto starostlivosti bude aj niekoľko lekární, z toho jedna s nepretržitou prevádzkou.

Zelená mestská štvrť

Pri budovaní mestských častí SMART & GREEN City Slovakia je jednou s priorít nadštandardné rozmiestnenie zelene a výsadba okrasných a úžitkových drevín. Takéto veľké množstvo rôznych druhov rastlín, ihličnatých a listnatých stromov vytvára pocit dotyku s prírodou v každodennom živote. Intenzívne a extenzívne zelené strechy, zelené vertikálne steny, veľké trávnaté plochy a vzrastlé stromy, to všetko zabraňuje tomu, aby sa štvrť v lete prehrievala a pôda vysušovala. Vodo-zádržné opatrenia, ako sú dažďové poldre a malé jazierka zabezpečujú dostatok vody pre okolitú zeleň a príjemný čerstvý vzduch. Tak isto aj breh rieky, upravený na športové a oddychové aktivity je lemovaný stromoradím, ktoré cez leto vytvára chladivý tieň.

Služby

Súčasťou širokej ponuky služieb, ktoré budeme poskytovať obyvateľom SMART & GREEN City Slovakia budú aj aplikácie, ktoré ponúknu možnosti Využitia zdieľanej ekonomiky, ale aj okamžitého prístupu k informáciám o službách a živote v SMART & GREEN City Slovakia.
Aplikácia SGC Card ponúkne jej užívateľom možnosť požičiavania elektro bicyklov, kolobežiek, ale kníh a domáceho náradia. Takisto aj možnosť uplatnenia rôzneho množstva zliav na nákup tovaru a služieb od našich parterov.
Náš realitný portál SGC Real slúži na sprostredkovania predaja či prenájmu bytov a nebytových priestorov v SMART & GREEN City Slovakia. Na tento portál bude napojených cca 10 000 realitných maklérov v celej SR.
Aplikácia SG City management, bude zabezpečovať správ budov a centrálne riadenie Inteligentnej mestskej štvrte. V tejto aplikácii bude mať každý vlastník a nájomník bytu zriadený účet , na ktorom si bude môcť on-line sledovať napr. spotrebu energií, splatnosť faktúr, alebo oznámenia od správcu budov.