SMART & GREEN City Slovakia – Projekty SK

Prinášame na Slovensko výstavbu SMART & GREEN City Slovakia – Inteligentných mestských štvrtí. Po ukončení výstavby a uvedení do prevádzky ponúka SMART & GREEN City Slovakia komfortné bývanie so širokým spektrom výberu bytov, obchodov a služieb, fitness centier, predškolských a školských zariadení, ale aj priestorov pre kancelárie a prácu.

SMART & GREEN City – Thurzove sady , Bytča

Táto moderná mestská štvrť je umiestená v meste Bytča s priamym napojením na D1. Od Krajského mesta Žilina je vzdialená 15 km. Táto mestská časť poskytne 700 bytov, obchody kaviarne a materskú škôlku. 1.10.2017 sme uzatvorili s vlastníkom pozemkov zmluvy o projektovom manažmente a zahájili inžiniersku činnosť. 31.7.2018 bolo vydané Územného rozhodnutie pre celú lokalitu. 7.6.2019 bolo vydané Stavebné povolenie pre výstavbu prvých stavebných objektov
Po vydaní a právoplatnosti Stavebného povolenia pokračujeme v realizácií projektu pre investora .

www.thurzovesady.sk

SMART & GREEN City – Párovské lúky, Nitra

V blízkosti R1 ,v meste Nitra na ploche 24 ha pripravujeme pre vlastníka pozemkov výstavbu úplne novej mestskej štvrte SMART & GREEN City - Párovské lúky. Táto moderná mestská štvrť bude niesť prvky SMART & GREEN, čo v praxi znamená využívanie prvkov zdieľanej ekonomiky a zapracovanie maximálneho množstva zelene do bývania v mestskom štýle. V tejto mestskej štvrti postavíme 2 400 bytov, 196 obchodov, 18 reštaurácií a kaviarní, 350 kancelárií, 23 priestorov pre šport a oddych, materskú a základnú školu, zdravotnícke zariadenie a 4 500 parkovacích miest. Využívanie solárnych áut a elektro bicyklov na presun za nákupom, alebo športom v tejto mestskej časti, nám umožní odstránenie pohybu áut v území, čo zvýši bezpečnosť a čistotu prostredia, v ktorom sa bude bývať a kde sa budú hrať deti.

www.parovskeluky.eu

SMART & GREEN City – Bratislava

V spolupráci s vlastníkmi pozemkov, pripravujeme výstavbu SMART & GREEN City – Bratislava. Na ploche 50 ha, vyrastie moderná mestská štvrť, ktorá bude obsahovať široký výber bytov, materské škôlky, základné deväťročné školy, centrá voľného času, obchodné centrá business centrá a športové zariadenia. Súčasťou bude tiež Poliklinika, ktorá bude poskytovať štandardné zdravotné úkony. Využívaním prvkov SMART & GREEN doplníme komfort a kvalitu bývania na najvyššiu úroveň.