SMART & GREEN CITY

Inteligentné mesto je modernizovanou urbánnou oblasťou, kde všetko od dopravy až po energetiku môže byť pripojené na digitálne technológie, ktoré umožňujú obojsmerný transfer informácií medzi správcom Smart & Green City, jeho obyvateľmi a návštevníkmi.

SMART & GREEN City World
Inteligentné mestá sveta

OSN predpovedá, že do roku 2050 bude 70 percent svetovej populácie žiť v mestských oblastiach. Každý týždeň sa do mesta presťahuje ďalších 1,5 milióna ľudí na celom svete. Pre správcov miest predstavuje tento bezprecedentný rast, podporovaný a sprevádzaný bezprecedentnými technologickými zmenami, množstvo problémov, veľkých i malých, sociálnych a ekonomických, ľudských a technologických, logistických a environmentálnych. V rozvinutých ekonomikách sa začínajú niektoré mestské časti transformovať na inteligentné mestské štvrte, kde komfort bývania dopĺňajú aplikácie, ktoré poskytujú obyvateľom tejto štvrte služby, ako napríklad dovoz potravín, tovaru, preberanie zásielok, ale aj ďalšie nástroje zdieľanej ekonomiky.

SMART & GREEN City Slovakia
Inteligentné mestské štvrťe

SMART & GREEN City Slovakia realizuje výstavbu inteligentných mestských štvrtí v dlhodobo nevyužitých priemyselných lokalitách na periférií miest, ale aj nevyužitých parcelách na okrajoch miest s dobrým prístupom na rýchlostné komunikácie. Projekt zahŕňa komplexné riešenie od nadobudnutia pozemku, prípravu projektovej dokumentácie, realizáciu výstavby ,až po predaj bytov. Po ukončení výstavby a uvedení do prevádzky ponúka SMART & GREEN City komfortné bývanie so širokým výberom bytov. Nachádzajú sa tu aj obchody, školské zariadenia, ale aj priestory na šport a kancelárie. Súčasťou každého projektu je aj zdravotnícke zariadenie, alebo poliklinika. Projekt ponúka aj centrálne riadenie inteligentnej mestskej štvrte a správu budov.

Bývanie

Koncept výstavby mestských štvrtí SMART & GREEN City Slovakia poskytuje možnosť bývania, práce, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a zároveň obchodu a služieb na jednom mieste. Bývanie v mestských štvrtiach SMART & GREEN City Slovakia ponúka príležitosť získať byt pre mladých ľudí, rodiny s deťmi, ale aj pre dôchodcov. Dlhodobo registrujeme problém získania hypotéky a následného splácania pre rôzne vekové skupiny. Preto, ako prvý na Slovensku prinášame aj výstavbu Nájomných bytov, ktoré sme začlenili do projektov SMART & GREEN CITY. Nájomné byty budú mať rôzne výmery a výber finálneho dokončenia, takže každý má možnosť získať dokončený nájomný byt podľa jeho predstáv s možnosťou férového odkúpenia, po skončení nájomnej zmluvy. Ponúkame financovanie nákupu bytov od všetkých slovenských bánk.

Aplikácie

SG Real Klientske centrum – realitný portál
Realitný portál, ktorý slúži na predaj a prenájom priestorov v SMART & GREEN CITY Slovakia. Využívať ju môžu realitné kancelárie ale aj samotný obyvatelia SMART & GREEN CITY Slovakia.

SG CARD Rezidenčná karta - aplikácia a informačný systém
Rezidenčná karta slúži pre obyvateľov SMART & GREEN CITY Slovakia na uplatňovanie zliav od našich partnerov a poskytuje rezidenčné služby.

SG City management - aplikácia
Poskytuje centrálne riadenie chodu SMART & GREEN CITY Slovakia, správu budov a údržbu verejných priestorov.

Partnerstvo

Pripravíme, zafinancujeme a postavíme pre Vás SMART & GREEN City Inteligentnú mestskú štvrť 21.storočia.
Služby a skúsenosti od našich zahraničných partnerov ponúkame pre mestá a obce, ale aj pre súkromných vlastníkov veľkých areálov a plôch. Odhadneme potenciál lokality, navrhneme architektonické riešenie, vyhotovíme projektovú dokumentáciu, zabezpečíme inžiniersku činnosť, vyberieme kvalitného zhotoviteľa stavby, uskutočníme predaj a prenájom priestorov po realizácii. Po predaji ponúkame kvalitnú správu budov so stabilnými cenami služieb a energií. K realizácii celého projektu zabezpečíme potrebné financovanie.

Projekty SK

SMART & GREEN City – Západné Slovensko

SMART & GREEN City – Bratislava

Kontakty

SMART & GREEN City Slovakia - Bratislava


SMART & GREEN City World Ltd - Singapore