Sem vložte text nadpisu

Výstavba SMART & GREEN City Slovakia – inteligentných mestských štvrtí zahŕňa komplexné riešenie projektu od nadobudnutia pozemku, návrhu zastavovacej štúdie, prípravu projektovej dokumentácie, realizáciu výstavby až po predaj a prenájom bytov, nebytových priestorov a správu budov v danom projekte. Po ukončení výstavby a uvedení do prevádzky ponúka SMART & GREEN City komfortné bývanie so širokým spektrom výberu bytov, obchodov a služieb, fitness a relax centier, predškolských a školských zariadení, ale aj priestorov pre kancelárie a prácu. Ďalšie výhody budú rezidentom poskytovať aplikácie , ktoré umožňujú kumulovane využívať zľavy od našich dodávateľov a partnerov a služby ktoré budú poskytované v SMART & GREEN CITY. Keďže súčasťou projektu je aj správa budov, bývanie v SMART & GREEN CITY garantuje jej obyvateľom, akceptovateľné ceny energií a kvalitný serv.